Журнал «Лекарства Украины» -

«Ліки України» — брендовий журнал для лікарів, фармацевтів-провізорів та науковців з акцентом на клінічну фармакологію, рекомендований ВАК України.

Журнал заснований у 1996 р., Із 2006 р. видання належить ТОВ «Медікс груп». Головний редактор: Чайковський Юрій Богданович (чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор).

Видання має наступні наукові розділи:

  • Дистанційне навчання
  • Лекції, огляди
  • Оригінальні дослідження та клінічні випадки
  • Офіційні сторінки
  • Новини та коментарі

Видається за наукової пiдтримки Нацiонального медичного унiверситету імені О.О. Богомольця та Нацiональної медичної академії пiслядипломної освiти імені П.Л. Шупика.

Обсяг — 96 сторінок і більше, наклад — 17 000, періодичність — 10 разів на рік, мова – українська, російська, англійська, географія розповсюдження – Україна. Підписний індекс – 40543.